Müügitingimused

Müügitingimused. Ürituste tasumise ja tühistamise info. 

 

Müügitingimused kehtivad registreerimisel kõikidele UÜ Insignis (Kunstikamber Kiiks) poolt läbiviidavatele kursustele, kunstilaagritele ning samuti eritellimustöödele.

 

Ürituste ja toodete hinnad on märgitud nende kirjelduses. Eritellimustööde puhul saadetakse kliendile personaalne hinnapakkumine e-maili teel.

 

Broneerides teenusele nõustub klient müügitingimustega, sh tasu ja tühistamise poliitikaga. Kunstikamber Kiiksu poolt pakutavad teenused lähevad meelelahutuse kategooria alla, st nendele ei kehti 14-päevane taganemisõigus.

 

Lühikursusele ja koolitustele registreerimisel on registreerimine siduv ning arve kuulub tasumisele. Arve saadetakse kliendi e-postile. Tühistamisel vähem kui 1 nädal enne ürituse toimumist ei kuulu raha tagastamisele. Tasutud arveid ei tagastata ega tasaarveldata teiste teenustega.

 

Kunstilaagrisse registreerimisel on registreerimine siduv ning tuleb tasuda ettemaks, mille summa on välja toodud ürituse kirjelduses või vaikimisi 50 €. Ettemaksu tasumine tagab koha kunstilaagris. Tühistamisel ettemaksu ei tagastata ega tasaarveldata teiste teenustega. Ülejäänud osa tuleb tasuda hiljemalt 1 kuu enne laagri algust arve alusel. Tühistamisel vähem kui 1 nädal enne laagri algust raha ei tagastata, tühistamisel vähem kui 1 kuu tagastatakse 50 % osalustasust (v.a ettemaks).

 

Eritellimustööde ja -teenuste puhul toimub tasumine vastavalt kokkuleppele, kuid üldjuhul kahes osas. Ettemaksuarve tasutakse enne tööga alustamist ning teine osa arvest töö üleandmisel. Tühistamisel kuulub tasumisele kogusumma. Tasutud arveid ei tagastata ega tasaarveldata teiste teenustega.

 

Kui teenus tühistatakse teenusepakkuja poolt (näiteks juhendaja haigestumisel või kui osalejate miinimumarv ei tule täis), siis tagastatakse kliendile kogu summa 14 päeva jooksul.

 

Kliendi poolt registreerimisel sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, e-maili aadress ja muu isiklik info) kasutatakse ainult lepingu täitmiseks ja ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.

 

UUENDATUD 1.12.2023.

Kunstikamber Kiiks